تبلیغات

تبلیغات در سایت رها نیوز

Advertising

در این نوع از تبلیغات سات رها نیوز, متن تبلیغ حداکثر به طول 25 کاراکتر همراه با

لینک شما در ستون کناری سایت در تمام صفحات درج میگردد .

هزینه :

1 ماهه   : 40 هزار تومان

3 ماهه   : 100 هزار تومان 

6 ماهه   : 180 هزار تومان

۱۲ ماهه : 340 هزار تومان

در این نوع از تبلیغات سایت رها نیوز, بنر تبلیغاتی شما در جایگاه اتخابی و در تمام صفحات قرار خواهد گرفت .

هزینه :

ساید بار ( ستون سمت چپ سایت )

سایز : 100 * 300

1 ماهه   : 60 هزار تومان

3 ماهه   : 150 هزار تومان 

سایز : 250 * 300

1 ماهه   : 80 هزار تومان

3 ماهه   : 200 هزار تومان 

سایز : 600 * 300

1 ماهه   : 100 هزار تومان

3 ماهه   : 250 هزار تومان 

اولین بخش هر صفحه به سایز : 90 * 728

1 ماهه : 100 هزار تومان

3 ماهه : 250 هزار تومان

برای سفارش درج آگهی در سایت, از طریق فرم ارتباط با ما و یا ایمیل rahanews.ir@gmail.com مکاتبه فرمایید .

بستن